mã độc tống tiền

  1. Nguyễn_Cương

    Xuất hiện ransomware tống tiền giả mạo màn hình cập nhật của Windows, để mã hóa file của người dùng

    Tháng trước, các nhà nghiên cứu bảo mật tại FortiGuard Labs, tổ chức nghiên cứu bảo mật của Fortinet, đã công bố phát hiện của mình về một biến thể ransomware đang lây nhiễm các thiết bị bằng cách ngụy trang thành các bản cập nhật quan trọng của Windows. Hình ảnh bên dưới hiển thị màn hình...
Top Bottom