mac m1

  1. Nguyễn_Cương

    Ngay cả Apple cũng phải liệt kê Microsoft 365 vào danh sách "lý do người dùng nên mua Mac M1" của mình

    Từ trước đến nay, Apple luôn hướng đối tượng khách hàng là người kinh doanh mua các sản phẩm máy Mac của mình. Vì vậy trong chiến dịch quảng bá Mac M1 mới đây, công ty đã tạo ra hẳng một trang web nêu rõ 11 lý do máy Mac của hãng phù hợp thế nào đến công việc của một người làm kinh doanh. Theo...
Top Bottom