mac os

  1. TR05

    Hướng dẫn kích hoạt Turbo Boost trên máy tính Mac

    Apple đang xây dựng máy tính Mac của mình với bộ vi xử lí Intel bên trong, đồng nghĩa với việc công nghệ Turbo Boost có thể được tìm thấy trên các dòng máy hỗ trợ. Tuy nhiên, Apple lại không cung cấp khả năng điều khiển tính năng này, khiến người dùng không thể tự kích hoạt hoặc bỏ kích hoạt, mà...
Top Bottom