macos big sur 11.4

  1. Hải Hài Hước

    Apple phát hành bản cập nhật bảo mật watchOS 7.6.2 và macOS 11.6

    Bên cạnh việc phát hành iOS/iPadOS 14.8, Apple tiếp tục bổ sung thêm watchOS 7.6.2 dành cho Apple Watch và macOS 11.6 dành cho máy Mac dưới dạng bản cập nhật bảo mật. Tương tự như với iPhone/iPad, cả hai bản cập nhật của Apple Watch và máy Mac đều tập trung vào việc cải tiến hệ thống nhằm nâng...
Top Bottom