magisk

  1. HaiiDeas

    Magisk 24 nhận bản cập nhật khẩn cấp, sửa một số lỗi quan trọng và cải tiến ứng dụng

    Nhà phát triển nổi tiếng topjohnwu vừa phát hành một bản cập nhật khẩn cấp cho Magisk 24. Theo ghi chú đi kèm, Magisk 24.1 sẽ sửa một số lỗi quan trọng và cải tiến ứng dụng nhằm hỗ trợ người dùng tốt hơn. Đối với những ai đang gặp sự cố trong ứng dụng trước với Zygisk và ẩn ứng dụng thì nên cài...
  2. Nguyễn_Cương

    Magisk đang phát triển một phương pháp mới giúp bạn ẩn Root trên smartphone Android

    Magisk là một trong những công cụ tốt nhận và mạnh mẽ nhất khi bạn muốn tận dụng tối đa smartphone Android đã root của mình. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Magisk đã mất một trong những tính năng "sát thủ" được người dùng ưa thích đó chính là MagiskHide. Như tên của nó, tính năng này cho...
Top Bottom