màn hình kép

  1. Nguyễn_Cương

    Xuất hiện hình ảnh đầu tiên về smartphone màn hình kép Surface Duo 2 của Microsoft với cụm 3 camera mới

    Surface Duo của Microsoft là một trong những mẫu smartphone độc đáo nhất của năm 2020 khi nó có màn hình kép và khả năng gập lại mà không dùng màn hình dẻo như Samsung Galaxy Fold. Tuy nhiên do là một thiết bị đầu tiên của Microsoft sử dụng Android cũng như phần cứng thấp, cho nên Surface Duo đã...
Top Bottom