màn hình khóa iphone

  1. HaiiDeas

    Đã có quá đủ thời gian để Apple làm lại màn hình khóa iPhone đẹp như concept này!

    Màn hình khóa của iPhone đã trải qua một số thay đổi nhỏ về thiết kế trong những năm qua, nhưng nó chưa bao giờ thực sự được "đại tu" theo cách hoàn chỉnh nhất. Bắt đầu từ iOS 6, Apple ra mắt phím tắt máy ảnh đầu tiên, iOS 8 bổ sung chức năng trả lời nhanh tin nhắn trên thông báo, iOS 10 mang...
Top Bottom