màn hình led samsung

  1. Shujang

    Màn hình LED Samsung xác lập kỷ lục tại công viên nước The Amazing Bay

    Công ty Điện tử Samsung Vina chính thức giới thiệu màn hình LED dòng XAT tại công viên nước The Amazing Bay, Vịnh Kỳ Diệu thuộc Thành Phố Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên (Biên Hoà – Đồng Nai).Được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietnam Record Association) công nhận là công viên nước có màn hình LED ngoài...
Top Bottom