màn hình pop-up

  1. Trương Minh Nhật

    Samsung đang có ý tưởng về một chiếc smartphone có màn hình "thò thụt"

    Sau màn hình gập, có vẻ như Samsung đang có ý tưởng khác về những chiếc smartphone với thiết kế dộc đáo. Mới nhất, một bằng sáng chế đã cho thấy, Samsung đang có ý tưởng về một chiếc smarphone có màn hình pop-up. Cụ thể, theo hình ảnh được đính kèm trong bằng sáng chế, các linh kiện bao gồm...
Top Bottom