mạng internet

  1. Ngô Viết Hùng

    Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 và gặp sự cố với Internet thì đây là cách khắc phục

    Tuần trước, Microsoft đã phát hiện lỗi mới làm ảnh hưởng đến kết nối mạng trên Windows 10. Lỗi này đã khiến cho máy tính chạy chậm đi, gặp lỗi thỉnh thoảng mất kết nối, hay không thể kết nối Internet. Bây giờ, Microsoft đã phát hành bản vá lỗi để khắc phục điều này. Bản vá này không cài đặt...
Top Bottom