mất facebok

  1. Nguyễn_Cương

    Hacker sử dụng Chatbot của Facebook Messenger để ăn cắp thông tin đăng nhập của người dùng

    Một cuộc tấn công lừa đảo mới đang sử dụng chatbot của Facebook Messenger để mạo danh nhóm hỗ trợ của Facebook nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng. Chatbot là một chương trình kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để tương tác với con người. Công cụ này thay thế cho nhân viên để tư vấn...
Top Bottom