mặt trăng

  1. HaiiDeas

    Mô phỏng mới cho thấy Mặt Trăng có thể bắt nguồn từ Trái Đất và được hình thành chỉ trong vài giờ

    Một giả thuyết gần đây cho thấy rằng, Trái Đất cổ đại đã bị va chạm bởi một thiên thể (được các nhà khoa học đặt tên là Theia) với kích thước gần bằng sao Hỏa. Trước đây người ta tin rằng các mảnh vỡ từ vụ va chạm này đã kết hợp lại trên quỹ đạo trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và dần dần hình...
  2. Nguyễn_Cương

    Nhật Bản đang nghiên cứu một hệ thống tạo ra trọng lực nhân tạo cho Mặt Trăng và Sao Hỏa

    Các quốc gia trên thế giới đang cùng chạy đua đến một viễn cảnh tương lai không xa, khi con người có thể sống và làm việc trên không gian, chứ không chỉ đến thăm quan Mặt Trăng rồi lại về như trước. Các thuộc địa lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng và Sao Hỏa nằm trong tầm tay của nhân loại nếu các...
Top Bottom