màu nền

  1. Nguyễn_Cương

    Android 12 sẽ có tính năng cho phép người dùng tùy chỉnh màu nền hệ thống vô cùng đẹp mắt

    Android luôn là hệ điều hành có thể tùy chỉnh giao diện người dùng cũng như các thành phân bên trong khá tốt, cho phép người dùng có thể thay đổi giao diện theo ý thích của mình. Tuy nhiên khi nói đến màu sắc, Android không thực sự cho phép người dùng thay đổi điều đó từ trong cài đặt. Nhưng...
  2. Nguyễn_Cương

    Facebook đang thử nghiệm giao diện màu nền mới, xanh xanh đỏ đỏ xám xám đủ cả

    Facebook đang cố gắng làm cho giao diện của ứng dụng Facebook trên nền tảng iOS, Android đẹp hơn với một số tính năng mới sẽ được cập nhật cho toàn bộ người dùng trong thời gian tới. Một kỹ sư phần mềm có tên Jane Manchun Wong đã tìm thấy giao diện mới của ứng dụng Facebook vài tuần trước, khi...
Top Bottom