mức phát thải ròng khí nhà kính

  1. Khương Đình

    Intel cam kết đạt mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (net-zero greenhouse gas emissions) trong các hoạt động toàn cầu vào năm 2040

    Chiến lược của Intel đưa ra các mục tiêu nhằm giảm thiểu tác động của chuỗi giá trị (value chain), đồng thời thúc đẩy toàn ngành hành động để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Ngày hôm nay, Tập đoàn Intel đã công bố kế hoạch về việc giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp và...
Top Bottom