mèo xâm chiếm trái đất

  1. thudm

    "Meow meow" đã xâm chiếm Trái đất như thế nào?

    Cùng là thú nuôi trong nhà như chó, chim nhím, thỏ..., nhưng mèo nổi tiếng với thái độ khó ở và những hành động như muốn bắt cả nhân loại phải phục vụ cho mình. Dưới đây là loạt ảnh xâm chiếm Trái Đất của lũ mèo, được hội các con sen mông muội đa quốc gia chia sẻ. Nếu nuôi mèo, chắc hẳn bạn...
Top Bottom