message

  1. HaiiDeas

    Apple lên kế hoạch thiết kế lại ứng dụng tin nhắn vào năm tới

    Theo tài khoản Twitter với nickname "Majin Bu", Apple đang lên kế hoạch thiết kế lại một phiên bản iMessage hoàn toàn mới, có chế độ xem tổng hợp, phòng trò chuyện riêng, phát video clip và nhiều tính năng thú vị khác. Ngoài ra, ứng dụng này cũng được định hướng hỗ trợ cả các thiết bị AR dự kiến...
Top Bottom