metropolis 3d city

  1. Hải Hài Hước

    Metropolis 3D City, ứng dụng tạo Live Wallpaper với hiệu ứng top-down giống như Super Wallpapers trên MIUI 12

    Metropolis 3D City là một ứng dụng tạo Live Wallpapers, sử dụng nền tảng Bing Maps Unity SDK để tải hình ảnh thành phố dưới dạng 3D và bạn có thể sử dụng làm ảnh nền cho thiết bị Android. Khi mở khóa hoặc thực hiện các thao tác vuốt trên màn hình chính, ảnh nền cũng sẽ di chuyển theo để phù hợp...
Top Bottom