mi 13

  1. Nguyễn_Cương

    Các nhà sản xuất phụ kiện không thể sản xuất cường lực dành cho Xiaomi 13 vì viền màn hình quá mỏng

    Như một thông lệ trước khi một mẫu smartphone mới chính thức được tung ra thị trường. Các nhà sản xuất phụ kiện sẽ có cơ hội trên tay bản thiết kế mẫu của mẫu smartphone đó, để làm những phụ kiện như ốp lưng và cường lực màn hình rồi bán kèm mẫu smartphone đó. Điều tương tự cũng đúng với Xiaomi...
Top Bottom