microsoft authenticator

  1. HaiiDeas

    Ứng dụng Microsoft Authenticator dành cho Apple Watch sẽ ngừng hoạt động vào tháng tới

    Trong những năm qua, App Store trên watchOS đã được bổ sung thêm nhiều ứng dụng hữu ích từ bên thứ ba nhằm mang đến cho người dùng các tiện ích hữu ích. Tuy nhiên, một tin buồn lại đến từ Microsoft khi công ty thông báo rằng công cụ cung cấp mã xác minh hai bước "Microsoft Authenticator" sẽ...
Top Bottom