microsoft band 2

  1. TR04

    Microsoft đề nghị bạn đổi Apple Watch lấy Band 2

    Nếu đang sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh như Android Wear, Apple Watch nhưng muốn "đổi gió", hãy nhanh chóng xem qua chương trình đổi smartwatch bất kì lấy Microsoft Band 2. Theo đó, với từng loại smartwatch khác nhau, Microsoft sẽ quy ra một số tiền nhất định và trừ vào giá bán của chiếc...
Top Bottom