microsoft edge canary

  1. Chu Hiển Đạt

    [Windows/macOS] Microsoft Edge Chromium đã có tính năng hạn chế các video tự động phát

    Kể từ Microsoft Edge Chromium bản Canary và Developer bản mới nhất, trình duyệt này đã được thêm vào một tính năng mới giúp hạn chế các video tự động phát. Cụ thể, trình duyệt Microsoft Edge Canary đã được trang bị tính năng giúp người dùng có thể hạn chế các video tự động phát một cách dễ...
Top Bottom