microsoft visual studio 2022

  1. HaiiDeas

    Microsoft phát hành Visual Studio 2022 dành cho máy Mac, giao diện người dùng mới, hỗ trợ .NET 6 và nhiều cải tiến đáng chú ý khác

    Sau thời gian chờ đợi, Microsoft hiện đã chính thức phát hành Visual Studio 2022 dành cho máy Mac (17.0). Bên cạnh việc đi kèm với giao diện người dùng mới dựa trên ngôn ngữ thiết kế của macOS, phiên bản này còn hỗ trợ nền tảng .NET 6 để tạo khả năng tương thích tốt nhất cho dòng chipset Apple...
Top Bottom