migration assistan

  1. Trang Công Đức

    Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Windows sang Mac OS X

    Được biết đến với độ ổn định cao, ngày nay đã có nhiều người lựa chọn nền tảng OS X hơn Windows. Tuy nhiên có một trở ngại là việc chuyển dữ liệu sang nền tảng mới, chính vì thế dưới đây là cách để bạn có thể chuyển đổi dữ liệu từ Windows sang OS X một cách đơn giản. Trên OS X có tích hợp sẵn...
Top Bottom