minecraft offline

  1. minhducbg

    Minecraft 1.8 - Trò chơi sáng tạo nhất thế giới | Khám thế giới vô tận

    Minecraft là game sinh tồn, chiến thuật kết hợp với xây dựng được phát hành bởi Mojang. Minecraft được biết đến với 2 tên khác nhau là Minecraft PE (hay Pocket Edition) và Minecraft PC. Trong game Minecraft bạn sẽ khám phá thế giới các khối vuông kỳ diệu, bạn sẽ làm mọi việc từ chiến đấu sinh...
Top Bottom