miếng dán màn hình

  1. Nguyễn_Cương

    Rò rỉ hình ảnh của cường lực màn hình iPhone 14 Series, cho thấy viền màn hình siêu mỏng

    Theo các báo cáo trước đó, vào tháng trước, Apple đã sắp xếp việc sản xuất các phiên bản thử nghiệm của iPhone 14 Series tại các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc. Ngay sau đó, một loạt các nhà máy sản xuất cường lực màn hình iPhone tại Trung Quốc đã bắt tay vào sản xuất thử nghiệm những miếng dán...
Top Bottom