minh bạch trong ứng dụng

  1. HaiiDeas

    Cho dù không được phép, Facebook và Instagram vẫn có thể theo dõi người dùng qua trình duyệt web tích hợp

    Đây là phát hiện mới của nhà nghiên cứu bảo mật Felix Krause với hai nền tảng Facebook và Instagram. Khi sử dụng các trình duyệt web tích hợp sẵn trong ứng dụng, Meta vẫn có thể theo dõi bạn cho dù đã yêu cầu "không được phép theo dõi" trên thiết bị của mình. Theo nhà nghiên cứu chia sẻ: "Ứng...
Top Bottom