mini movie

  1. TR02

    ASUS tích hợp MiniMovie và PhotoCollage vào Facebook Messenger để chia sẻ nội dung

    ASUS chính thức thông báo MiniMovie và PhotoCollage, 2 ứng dụng miễn phí của ZenUI và được rating cao đã được tích hợp vào Facebook Messenger. Đây là đợt đầu tiên những ứng dụng của một bên thứ ba được Facebook cho phép cài đặt vào Facebook Messenger. Từ giao diện màn hình chat của Facebook...
Top Bottom