mint 20.3

  1. HaiiDeas

    Đã có thể tải về Linux Mint 20.3 'Una' đựa trên Ubuntu 20.04.5 LTS với các tính năng và cải tiến mới

    Sau hơn ba tuần thử nghiệm nội bộ, phiên bản Linux Mint 20.3 'Una' hiện đã có thể tải về với nhiều tính năng và cải tiến mới. Bên cạnh việc sử dụng Ubuntu 20.04.5 LTS làm nền tảng (giống Mint 20.2 trước đó), bản cập nhật này cũng đi kèm nhân Linux v5.4 nên thời gian hỗ trợ phần mềm sẽ kéo dài...
Top Bottom