mn hnh glance

  1. TR02

    [Free] Glance Plus: Đem màn hình Always On của Galaxy S7 / LG G5 lên các máy Android

    Nếu như bạn cảm thấy thích tính năng màn hình Always On trên LG G5 hay Galaxy S7 thì chúng ta có thể cài đặt ngay ứng dụng này để trải nghiệm màn hình chờ hấp dẫn. Cần lưu ý, đây là ứng dụng tương tự chứ không giống hoàn toàn nhưng bù lại, chúng ta có khá nhiều thiết lập thú vị như kiểu đồng...
Top Bottom