mở bán iphone 13

  1. Nguyễn_Cương

    Video cho thấy người dân Trung Quốc đổ xô đi mua iPhone 13 Series mới ngay trong ngày mở bán

    Apple đã chính thức mở bán iPhone 13 Series vào ngày 24 tháng 9, tức thứ 6 tuần trước. Mặc dù không còn cảnh xếp hàng dài ngoài Apple Store chờ mua iPhone mới như các năm trước vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên một video mới đây cho thấy người dân Trung Quốc đổ xô đi mua iPhone 13...
Top Bottom