mở hộp samsung galaxy z fold 2 5g

  1. Sanghi

    Mở hộp Galaxy Z Fold 2 5G: Đỉnh!

    Dù đã có dịp trên tay trước đó nhưng khi được lần thứ hai tiếp cận với Galaxy Z Fold 2 5G thì cảm xúc vẫn không có gì thay đổi. Nhất là khi chiếc máy mình được trải nghiệm hôm nay là sản phẩm full box sẽ được đến tay những người dùng đặt hàng trước siêu phẩm này trong vài ngày tới. Video mở...
Top Bottom