mobile developer

  1. pmtuan93

    Tuyển dụng Mobile developer [10-18tr]

    >>> Chi tiết công việc và ứng tuyển tại đây Mô tả công việc Xây dựng và phát triển các tính năng mới cho các ứng dụng iOS/ android Phân tích, thiết kế, lập trình các ứng dụng theo định hướng của Công ty Hỗ trợ toàn bộ vòng đời ứng dụng Khắc phục sự cố và gỡ lỗi để tối ưu hóa hiệu suất Nghiên...
Top Bottom