momo tech4life

  1. Shujang

    MoMo mang đến sự bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và mục tiêu tài chính toàn diện

    Sự kiện Tech4Life diễn ra trong hai ngày 13/10 - 14/10/2022 với chủ đề “Công nghệ nâng tầm cuộc sống”. Trong khuôn khổ chương trình, ông Nguyễn Bá Diệp - Ủy viên Ban Thường vụ VINASA, Đồng sáng lập MoMo - chia sẻ về hành trình MoMo ứng dụng công nghệ giúp chuyển đổi số và thúc đẩy mục tiêu tài...
Top Bottom