mr quản

  1. mrquan

    5 báo cáo trên phần mềm KiotViet được sử dụng nhiều nhất

    Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng giúp công việc quản lý đơn giản và dễ dàng hơn. Đặc biệt đối với các cửa hàng có mức doanh thu, lượng hàng hóa nhiều. Hiện tại nếu nói về phần mềm quản lý bán hàng, KiotViet đang là đơn vị đi đầu về số lượng người dùng với hơn 150.000 cửa hàng. Trong bài viết...
Top Bottom