ms paint

  1. Curri

    Paint và WordPad sẽ trở thành một tính năng tùy chọn trên Windows 10

    Paint và WordPad từ lâu đã là hai ứng dụng gắn liền với Windows. Tuy nhiên, trong tương lai không xa, cả hai ứng dụng này sẽ trở thành một ứng dụng tùy chọn thêm trong hệ điều hành Windows 10. Theo đó, Microsoft dự định sẽ chuyển đổi Paint và WordPad từ ứng dụng mặc định luôn đi kèm trên các...
Top Bottom