mu c

  1. Hải Đại Bàng

    Facebook nên cung cấp thêm các filter quốc kỳ các quốc gia khác

    Sau khi cung cấp bộ lọc cờ Pháp để áp lên avatar trên facebook profile hướng về bị kịch tại Paris hôm 13/11, thì khá nhiều người dùng mạng xã hội lớn nhất thế giới bày tỏ mong muốn có thêm quốc kỳ các nước khác nữa. Nhiều người dùng thậm chí khá "cực đoan" khi lên án facebook ưu tiên nước Pháp...
Top Bottom