my o

  1. TR02

    Mời tải và trải nghiệm Windows 10 Mobile build 10586 trên máy ảo

    Bản build 10586 được cho là phiên bản Fall Update dành cho cả Windows 10 PC và Mobile. Hiện tại mặc dù chưa được dùng chính thức build 10586 trên thiết bị thật, tuy nhiên bạn có thể trải nghiệm trên máy ảo. Với bản build trên máy ảo, chúng ta có thể trải nghiệm những gì gần nhất với build...
Top Bottom