nam băng dương

  1. thudm

    Trái Đất đã có Đại dương thứ 5, bản đồ Thế Giới sẽ được vẽ lại

    Trong Ngày Đại dương Thế giới, các chuyên gia vẽ bản đồ của National Geographic công bố sự hiện hữu của các dòng chảy đặc biệt ở khu vực Nam Cực và khu vực này sẽ được phân biệt bằng một cái tên riêng, từ đó tạo ra Đại dương thứ 5 của thế giới- Nam Đại Dương (Southern Ocean). Sự công nhận từ...
Top Bottom