neural cam

  1. Nguyễn_Cương

    [iOS] Hướng dẫn cài ứng dụng mang chế độ chụp đêm (Night Mode) trên iPhone 11 lên iPhone đời cũ

    Một trong những tính năng mới của hệ thống 3 camera mà Apple đã trang bị cho iPhone 11 và iPhone 11 Pro là chế độ Night Mode (chụp đêm), nhằm cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Nó hoạt động bằng cách ghép nhiều tấm ảnh vào nhau qua thuật toán và thời gian phơi sáng...
Top Bottom