ứng dụng bản đồ

  1. Nguyễn_Cương

    Google Maps chuẩn bị cập nhật giao diện tìm đường mới, trực quan hơn, hiện đại hơn

    Google Maps được cho là đang thử nghiệm một giao diện hoàn toàn mới mang đến trải nghiệm rõ ràng hơn hơn so với giao diện hiện tại. Thay đổi giao diện người dùng mới dường như nằm trong chiến lược làm mới các sản phẩm của Google. Google Maps đã không nhận được thay đổi lớn về giao diện người...
Top Bottom