ứng dụng crash

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft đang gấp rút tung ra bản cập nhật sửa lỗi khiến Windows 11 làm "sập" các ứng dụng

    Microsoft gần đây đã thừa nhận các báo cáo về hai lỗi nghiêm trọng trong Windows 11 đó là màn hình xanh chết chóc (Blue Screen of Death) và lỗi khiến ứng dụng bị crash. Hai lỗi này ban đầu được phát hiện vào bản cập nhật November 2021 Patch Tuesday của Windows 11 và hiện đang ảnh hưởng đến một...
Top Bottom