ứng dụng đặt xe gojek

  1. Shujang

    MoMo và Gojek công bố hợp tác chiến lược, tích hợp Ví MoMo trên ứng dụng Gojek

    Hôm nay, MoMo và Gojek đã chính thức công bố hợp tác chiến lược, theo đó MoMo trở thành ví điện tử đầu tiên được tích hợp trên ứng dụng Gojek tại Việt Nam. Gojek và MoMo sẽ kết hợp sức mạnh về công nghệ và hệ sinh thái đông đảo của hai bên để cùng nhau nâng cao mức độ sử dụng các phương thức...
Top Bottom