ứng dụng ghi âm

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft ra mắt ứng dụng ghi âm Sound Recorder hoàn toàn mới cho Windows 11 với giao diện đẹp mắt

    Microsoft hôm nay đã giới thiệu ứng dụng ghi âm hoàn toàn mới dành cho Windows 11 mang tên Sound Recorder trong bản build mới nhất trong Windows 11 nhánh Dev. Ứng dụng Sound Recorder mới sẽ thay thế ứng dụng Voice Recorder có sẵn từ thời Windows 10, với các tính năng mới và giao diện người dùng...
  2. HaiiDeas

    Google Play sẽ loại bỏ các ứng dụng ghi âm cuộc gọi của bên thứ ba từ ngày 11 tháng 5

    Theo chính sách mới dành cho Play Store, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 Google sẽ tiến hành loại bỏ tất cả các ứng dụng có chức năng ghi âm cuộc gọi của bên thứ ba. Việc hạn chế chức năng ghi âm cuộc gọi trên Android đã được Google thực hiện trong nhiều năm gần đây, bắt đầu từ Android 6.0 công ty...
Top Bottom