ứng dụng home

  1. Nguyễn_Cương

    Lỗi trong ứng dụng Home trên iOS 15 khiến iPhone treo logo và khởi động lại liên tục

    Cách đây vài ngày, một nhà nghiên cứu tên là Trevor Spiniolas đã phát hiện ra một lỗi nghiêm trọng trong ứng dụng nhà thông minh Home của Apple. Theo nhà nghiên cứu, lỗi này xuất hiện khi một thiết bị HomeKit có tên vượt quá 500.000 ký tự được thêm vào ứng dụng Home trên iPhone của người dùng...
Top Bottom