ứng dụng ipa

  1. Nguyễn_Cương

    Tim Cook: Cài đặt ứng dụng trên iPhone từ các nguồn bên thứ ba là rất nguy hiểm

    Giám đốc điều hành Apple là Tim Cook mới đây đã lên tiếng sau khi EU và Mỹ đề xuất những quy tắc mới để điều chỉnh thị trường ứng dụng mobile, ông cho biết đề xuất mới của EU và Mỹ có thể gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người dùng iPhone nếu ứng dụng mobile có thể được cài đặt từ các nguồn...
Top Bottom