ứng dụng máy tính

  1. HaiiDeas

    Google phát hành Calculator 8.2, nâng cấp giao diện dành cho các thiết bị màn hình lớn

    Mặc dù Android sở hữu khối lượng ứng dụng khổng lồ, nhưng việc tối ưu hóa trên các thiết bị màn hình lớn không phải lúc nào cũng tốt nhất và ngay cả với Google cũng vậy. Mới đây, công ty đã phát hành bản cập nhật mới cho ứng dụng Máy tính (Calculator) nhằm nâng cấp giao diện người dùng, mang lại...
Top Bottom