ứng dụng nhắn tin

  1. HaiiDeas

    Trong tương lai, các ứng dụng nhắn tin như iMessage, WhatsApp hay FB Messenger có thể tương tác với nhau?

    Vào tối thứ Năm vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã tiết lộ chi tiết về kế hoạch hạn chế hành vi cạnh tranh độc quyền giữa các công ty công nghệ lớn. Với những quy định mới của Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA), châu Âu muốn tất cả các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp, Facebook Messenger hay...
Top Bottom