ứng dụng samsung

  1. HaiiDeas

    Bộ ứng dụng Good Lock 2022 nhận bản cập nhật đầu tiên với nhiều thay đổi đáng chú ý

    Phiên bản mới nhất của bộ ứng dụng Good Lock đang được Samsung phát hành cho công chúng theo từng khu vực. Trong đó bao gồm các thay đổi và sửa lỗi nhằm khắc phục vấn đề tương thích của ứng dụng, đồng thời cải tiến một số mô-đun như Kids Cafe; Wonderland; Nice Shot, Multistar; Home Up... Theo...
Top Bottom