ứng dụng thứ 3

  1. Nguyễn_Cương

    Apple định "chia đôi" App Store để triển khai tính năng Sideloading cho thị trường EU

    Apple có kế hoạch thực hiện những thay đổi đáng kể đối với App Store để điều chỉnh nền tảng này theo các yêu cầu của Liên minh Châu Âu. Apple đã sắp xếp một giải pháp đặc biệt để chia App Store thành hai phần để tuân thủ việc cho phép cài đặt ứng dụng bên thứ 3 trên iPhone tại Châu Âu. Vẫn còn...
  2. Nguyễn_Cương

    Apple chính thức cúi đầu EU, sẽ cho phép cài đặt ứng dụng bên thứ 3 trên iPhone

    Apple được cho là đang chuẩn bị thực hiện một thay đổi chính sách quan trọng ở châu Âu, nhằm cho phép các kho ứng dụng bên thứ 3 được cài đặt trên iPhone, iPad trước tháng 3 năm 2024. Sự thay đổi này nhằm tuân thủ theo đạo luật thị trường kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu, vốn yêu cầu những điều...
Top Bottom