ngôn ngữ thiết kế

  1. Nguyễn_Cương

    Chiêm ngưỡng những hình ảnh đầu tiên về giao diện Sun Valley mới của Windows 10, với các góc bo tròn hiện đại

    Như TECHRUM đã từng đưa tin trước đây, một số báo cáo được tìm thấy trong các bản build xem trước của Windows 10 và các tài liệu nội bộ tiết lộ rằng, Microsoft đang tìm cách thay đổi giao diện của Start Menu, Action Center và File Explorer dựa trên phiên bản mới của ngôn ngữ thiết kế Fluent...
  2. Nguyễn_Cương

    Microsoft đang phát triển ngôn ngữ thiết kế “Sun Valley” mới, sẽ được áp dụng trên Windows 10 vào năm 2021

    Vào năm 2017, Microsoft lần đầu tiên công bố ngôn ngữ thiết kế Fluent Design, nó được cho là sẽ làm mới ngôn ngữ thiết kế của Windows 10 và các sản phẩm khác của Microsoft. Tuy nhiên, Fluent Design chưa tạo ra nhiều khác biệt cho Windows 10. Mặc dù ngôn ngữ thiết kế Fluent Design vẫn chưa được...
Top Bottom